Belastingkrediet

Belastingkrediet voor rechtspersonen

Vanaf aanslagjaar 2004 krijgt een rechtspersoon een vermindering belastingkrediet.

Het belastingkrediet voor rechtspersonen is een vrijstelling van de betaling van het aandeel van het Vlaamse gewest (2,5%) voor de rechtspersonen. Het belastingkrediet wordt enkel toegekend aan de rechtspersoon voor zijn aandeel in de belastingschuld. De opcentiemen aan de gemeenten en provincies blijven verschuldigd.

Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet. Dit belastingkrediet geldt voor alle onroerende goederen van de rechtspersoon, dus ook voor het materieel en outillage, voor het gedeelte waarvoor de rechtspersoon eigenaar is.

Belastingkrediet voor VEN - gebieden

Voor onbebouwde onroerende goederen die gelegen zijn in een VEN-gebied, kan voor het gedeelte van het perceel dat effectief in een VEN-gebied ligt, belastingkrediet verkregen worden. De opcentiemen voor de gemeente en de provincie zijn verschuldigd.

Een VEN-gebied is een onroerend goed dat in het zogenaamde Vlaamse Ecologische Netwerk (VEN) is gelegen. In dat Ecologisch Netwerk krijgt de natuur een bijkomende bescherming.

Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

Meer informatie over VEN-gebieden treft u op de website van het Agentschap Natuur en Bos: http://www.natuurenbos.be

 

Aanslagjaar Meer
Aanslagtermijn Meer
Ambtshalve ontheffing Meer
Artikel Meer
Attesten voor het bekomen van een afbetalingsplan Meer
Basisheffing Meer
Belastingkrediet Meer
Belastingplichtige Meer
Beroepsmogelijkheden Meer
Bescheiden woning Meer
Bezitter Meer
Buitengewone herziening K.I. Meer
Debiteur Meer
Desindexatiecoëfficiënt Meer
Eigenaar Meer
Erfpachter Meer
Gehandicapte persoon Meer
Gehandicapt kind Meer
Gewestbelasting Meer
Grondslag Meer
Grootoorlogsverminkte Meer
Herschatting kadastraal inkomen Meer
Indexatiecoëfficiënt Meer
Invordering Meer
Kadastraal inkomen (K.I.) Meer
Opcentiemen Meer
Open-monumentenvereniging Meer
Perequatie Meer
Proportionele vermindering Meer
Rijksregisternummer Meer
Speciale herziening K.I. Meer
Vermindering huurder Meer
Zakelijk recht Meer

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel