Rijksregisternummer

U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart.

Achterkant identiteitskaart.PNG

Indien u uw rijksregisternummer wenst in te vullen op ons contactformulier dient u dit te doen ZONDER streepjes. U dient er ook op te letten dat u 11 karakters invult anders zal u een foutmelding krijgen.

Aanslagjaar Meer
Aanslagtermijn Meer
Ambtshalve ontheffing Meer
Artikel Meer
Attesten voor het bekomen van een afbetalingsplan Meer
Basisheffing Meer
Belastingkrediet Meer
Belastingplichtige Meer
Beroepsmogelijkheden Meer
Bescheiden woning Meer
Bezitter Meer
Buitengewone herziening K.I. Meer
Debiteur Meer
Desindexatiecoëfficiënt Meer
Eigenaar Meer
Erfpachter Meer
Gehandicapte persoon Meer
Gehandicapt kind Meer
Gewestbelasting Meer
Grondslag Meer
Grootoorlogsverminkte Meer
Herschatting kadastraal inkomen Meer
Indexatiecoëfficiënt Meer
Invordering Meer
Kadastraal inkomen (K.I.) Meer
Opcentiemen Meer
Open-monumentenvereniging Meer
Perequatie Meer
Proportionele vermindering Meer
Rijksregisternummer Meer
Speciale herziening K.I. Meer
Vermindering huurder Meer
Zakelijk recht Meer

Zoomit. Betaald in een klikGebouw Aalst Gebouw Brussel